สำหรับดูแลช่องปากและฟัน

SYSTEMA

ไหมขัดฟันซิสเท็มมา

เพราะว่าการแปรงฟันโดยปกติ ไม่สามารถเข้าถึงบริเวณซอกฟันและระหว่างซี่ฟันได้ จึงเป็นเหตุให้เกิดการสะสมของเศษอาหาร และก่อตัวเป็นคราบจุลินทรีย์ เป็นสาเหตุให้เกิดฟันผุและเหงือกอักเสบ

 เคลียร์ทุกซอกฟัน มั่นใจทุกซี่

ไหมขัดฟันซิสเท็มมา ซิลค์กี้ ฟลอส

เส้นไหม PTFE มีความเหนียวนุ่ม ทนทาน ไม่แตกเป็นขุย