ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

บริษัท ไลอ้อน ประเทศไทย จำกัด เข้าร่วมเป็นโรงงานนำร่อง "โครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรมระยะที่ 8"   ร่วมพิธีสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการฯ และพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่องค์กรนำร่องที่ผ่านการขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน) หรือ อบก. วันที่ 19 กันยายน 2562  ณ ห้องเมย์แฟร์แกรนด์บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

วัตถุประสงค์โครงการ :

  • ขยายผลการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม
  • สร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกในระดับองค์กรของประเทศ
  • เพื่อวิเคราะห์แหล่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่าง ๆ กำหนดเป้าหมาย และหาแนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรภาคอุตสาหกรรม
  • เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น การใช้งามเว็บไซต์นี้ เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้บริษัทใช้คุกกี้และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม
    นโยบายการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล   นโยบายการใช้คุกกี้