ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการบริหารช่องปากผู้สูงวัยด้วย Kenkobi จ.แพร่

สำนักงานสาธารณสุข จ.แพร่ ร่วมกับ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด นำคู่มือการบริหารช่องปาก Kenkobi ของ Dr.Takei ไปฝึกในชมรมผู้สูงอายุ 8 อำเภอ 11 ตำบล จ.แพร่  ผลจากการฝึก 6 เดือน จากการเก็บข้อมูล 679 คน พบว่าผู้สูงอายุในชมรม 

  • ไม่มีอาหารหล่นจากปาก 
  • การเคี้ยวดีขึ้น 
  • คอแห้งลดลง 
  • การกลืน การสำลักอาหารดีขึ้น

 

  • เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น การใช้งามเว็บไซต์นี้ เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้บริษัทใช้คุกกี้และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม
    นโยบายการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล   นโยบายการใช้คุกกี้