Certificate

ISO Certificate

   
  ISO 9001 Certificate Thai Version   ISO 9001 Certificate English Version 
  ISO 14001 Certificate Thai Version   ISO 14001 Certificate English Version
  ISO 45001 Certificate Thai Version   ISO 45001 Certificate English Version
  ISO17025 Certification Thai Version   ISO17025 Certification English Version
    ISO 10002 Certificate English Version 

CAC Certificate

CAC Certificate

 

GMP Certificate

         

GMP Certificate Thai Version
GMP Certificate English Version

 

Green Industry Certificate

                     

Green Industry Level 4 Certificate (507)
Green Industry Level 4 Certificate (602)

 

Eco Factory Certificate

                  

Eco factory Certificate (507)
Eco factory Certificate (602)

 

ใบรับรองเครดิตการผลิตพลังงานหมุนเวียน โดยรับรองสิทธิในการเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

 

Renewable Energy Certificate : REC (507)
Renewable Energy Certificate : REC (602)

 

Carbon Footprint for Organization (CFO)

                       

                        Carbon Footprint for Organization (CFO) 

 

Carbon Footprint Reduction Label

         

 Lipon F Hygienic Concentrate Dishwashing Refill 550ml.
 Lipon F Hygienic Concentrate Dishwashing Refill 850ml.
 Pro Dishwashing Liquid With Lemon Juisce Refill 400 ml.
 Lipon Lemon Tea Dishwashing Liquid Refill 500 ml. 
 Lipon F Bergamot Concentrated Dishwashing Liquid Refill 500 ml. 
 PAO Silver Nano Expert Powder Detergent size 800g.pdf 
 PAO Silver Nano Xpert Powder Detergent (Front Load) size 800g.
 PAO Win Wash Liquid Detergent Refill size 700 ml.
 PAO Win Wash Liquid Detergent size 850 ml (Export)
 PAO Win Wash Liquid Detergent size 850 ml.

 

Carbon Footprint Product Label

           

 Lipon F Hygienic Concentrate Dishwashing Refill 500 ml. 
 Lipon-F Hygienic Concentrate Dishwashing Refill 850 ml. 
 Lipon Lemon Tea Dishwashing Liquid Refill 500 ml.
 Pro Dishwashing Liquid With Lemon Juice Refill 400 ml.
 Lipon F Bergamot Concentrated Dishwashing Refill 500 ml. 
 Lipon F Japanese Peach Concentrate Dishwashing Refill 500 ml. 
 Lipon F Japanese Peach Concentrate Dishwashing Refill 800ml.
 Lipon F Bergamot Concentrated Dishwashing Refill 800ml.
 Pro Berry Power Dishwashing Refill 400 ml.  
 Pro Dishwashing Lemon Formula Refill 400 ml.  
 Pro Tropical Power Dishwashing Refill 400ml.  
 Pao Silver Nano Expert Detergent 800g.
 Sulfonion Plus (Linear Alkyl Benzene Sulfonic Acid) 1kg
 Sulfonion N70
 Sulfonion N28A
 Sulfonion L30A
 Shokubutsu Chinese milk vetch_500 ml.
 Shokubutsu Chinese milk vetch Refill_500 ml.
 PAO Super Soft Powder Detergent_2700g.
 108 Shop Powder Detergent_1000g.

Halal Certificate

   

 Halal Certificate_(507) Thai Version    Halal Certificate (507) Ensligh Version
 Halal Certificate (602) Thai Version     Halal Certificate (602) English Version 

Green Label Certificate

  Label Certificate Thai Version
  Green Label Certificate English Version

  • เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น การใช้งามเว็บไซต์นี้ เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้บริษัทใช้คุกกี้และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม
    นโยบายการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล   นโยบายการใช้คุกกี้