รู้จักไลอ้อน

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด เดิมมีชื่อว่า บริษัทเดอะ ไลอ้อน แฟท แอนด์ ออย (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2510 โดยเป็นการร่วมทุนระหว่าง บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด และบริษัท เดอะ ไลอ้อน แฟทแอนด์ออย จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการผลิตผงซักฟอกและแชมพูในประเทศไทยทดแทนการนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น

ความเป็นมา

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ประสบการณ์ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคกว่า 53 ปี

องค์กรคนดี

ธุรกิจคู่คุณธรรมเป็นค่านิยมหลักในการดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นสุข

การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณ เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการบริหารองค์กร

อุตสาหกรรมสีเขียว

ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่รับผิดชอบต่อสังคมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก

หอมนุษยธรรม

องค์กรแหล่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน นำความดีสู่สังคม สร้างสุขภาวะที่ดีสู่ผู้บริโภค

Certificate

บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาและรักษามาตรฐาน เพื่อนำสินค้าที่ดีสู่ผู้บริโภค

รางวัลความดี

รางวัลแห่งความสำเร็จที่องค์กรได้รับจากสถาบันต่างๆ

Lion Corporation (Thailand) Limited

  • เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น การใช้งามเว็บไซต์นี้ เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้บริษัทใช้คุกกี้และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม
    นโยบายการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล   นโยบายการใช้คุกกี้