สำหรับดูแลช่องปากและฟัน

SALZ

ซอลส์ แบมบู

ขนแปรงทรงปล้องไผ่ ขัดเซาะ เลาะพลัค

ซอลส์ กัม เอ็กซ์เปิร์ต

ขนแปรงด้านในเป็นขนแปรงผสมเกลือชมพู

ดีพแอนด์แนร์โรว์

หัวแปรงเล็ก เข้าซอกซอนถึงฟันกรามซี่ในสุด

แอคทีฟ กัมแคร์

นวัตกรรมขนแปรงพิเศษ Soft & Spring