ผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอสเซ้นซ์

ผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอสเซ้นซ์ สำหรับผ้าสี

ผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอสเซ้นซ์ สำหรับผ้าสี หอม...สะอาด ปกป้องสีสันให้สดใส ไม่ซีดจาง

พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับผ้าสี จึงช่วยถนอมสีสันเสื้อผ้าให้สดใสอยู่เสมอ 
• ช่วยให้ผ้าสีเข้มไม่ซีดจางแม้ผ่านการซักบ่อย ให้ผ้าเข้มสดใส ไม่หมอง
• ยูวี โพรเทคชั่น (UV Protection) ช่วยปกป้องสีสันและใยผ้า จากแสงแดด 
• ส่วนผสมเป็นกลาง (pH BALANCE) ให้ผ้าสะอาด อย่างอ่อนโยน
โดยไม่ทำลายเนื้อผ้า 
• เอกสิทธิ์เฉพาะสำหรับเอสเซ้นซ์ ช่วยให้ผ้าหอม..ยาวนาน
• Biodegradable Surfactant สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ

 รักษาสิ่งแวดล้อม ถนอมคุณค่าน้ำ  

เหมาะกับผ้าทุกชนิด/ สำหรับซักมือ

   1000 , 2000 ml.