ข่าวประชาสัมพันธ์

รางวัลไลอ้อนเพื่อสุขภาพช่องปาก นายแพทย์มงคล ณ สงขลา 2565

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ ชมรมทันตสาธารณสุขแห่งประเทศไทย มอบ “รางวัลไลอ้อนเพื่อสุขภาพช่องปาก ประจำปี 2565 ” เพื่อเชิดชูเกียรติทันตบุคลากร บุคคล คณะบุคคล ที่มีผลงานดีเด่นด้านทันตสาธารณสุข
ในปี พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการรำลึกถึงนายแพทย์มงคล ณ สงขลา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผู้มีส่วนสำคัญในการริเริ่มโครงการรางวัลไลอ้อนเพื่อสุขภาพช่องปาก ทางคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ เห็นชอบที่จะมอบรางวัลให้กับโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากดีเด่น โดยรวบรวมจากผลงานที่เคยได้รับการพิจารณามาแล้วในช่วง 12 ปี ตั้งแต่เริ่มโครงการ และเป็นโครงการที่สืบสานเจตนารมณ์ของนายแพทย์มงคล ณ สงขลา เป็นโครงการที่ทำต่อเนื่อง มีการขยายผล และมีประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพประชาชนอย่างยั่งยืน สำหรับปีนี้ จึงใช้ชื่อรางวัลว่า “รางวัลไลอ้อนเพื่อสุขภาพช่องปาก-นายแพทย์มงคล ณ สงขลา” เป็นกรณีพิเศษโดย คุณบุญฤทธิ์ มหามนตรี ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณโก อิชิทานิ รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มอบรางวัลให้กับผลงานที่ได้รับรางวัลไลอ้อนสุขภาพช่องปาก ประจำปี 2565 ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลได้แก่
 
รางวัลที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ที่ไม่ได้ทำแค่ในช่องปาก โดย ทพญ.จุฑามาศ เหลืองเพียรสมุท และทีมงานเด็ก 4 ดี จ.หนองบัวลำภู
 
รางวัลที่ 2 เรื่องเล่าโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากดีเด่น อ.แม่ใจ จ.พะเยา โดย ทพ.ธิติพันธุ์ อวนมินทร์ โรงพยาบาลแม่ใจ จ.พะเยา
 
รางวัลที่ 3 โครงการถอดบทเรียน 11 ปี การสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาพช่องปาก โดย ทพ.ชาญชัย ศานติพิพัฒน์ จ.ศรีสะเกษ
 
รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่
 
รางวัลชมเชย : โครงการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ในโครงการยิ้มสวยเสียงใส โดย ทพญ.ปองใจ วิรารัตน์ และศูนย์ปากแหว่ง เพดานโหว่ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
 
รางวัลชมเชย : ชมรมคนรักฟันจังหวัดราชบุรี ต้นแบบการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพช่องปาก โดยภาค ประชาสังคม โดย ทพญ.มัณฑนา ฉวรรณกุล จ.ราชบุรี
 
รางวัลชมเชย : ผลงานสร้างเครือข่าย สร้างคน เพื่อสุขภาพชุมชนที่ยั่งยืน โดย นายเมฆินทร์ มีสด อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร

 

    

    

  • เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น การใช้งามเว็บไซต์นี้ เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้บริษัทใช้คุกกี้และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม
    นโยบายการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล   นโยบายการใช้คุกกี้