ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฐมนิเทศนักศึกษารุ่นที่ 6 ในโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

วันที่ 12 พฤษภาคม ที่ผ่านมา บริษัท ไลอ้อน จัดปฐมนิเทศนักศึกษาในโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ณ เรือนรับรองธรรมมงคล โดยมีผู้บริหาร นายสายชล ศีติสาร กรรมการการผลิต และนายสมพร ศิรินุพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญทรัพยากรบุคคลและธุรการ กล่าวต้อนรับและแนะนำบริษัท พร้อมทั้งทีมพี่เลี้ยงพาทัวร์โรงงานซึ่งจะเป็นสถานที่เรียนและปฏิบัติงานจริงของนักเรียนในโครงการบริษัท ไลอ้อน ได้เริ่มโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตั้งแต่ ปี 2560 โดยมีเป้าหมายมุ่งผลิตนักศึกษาอาชีวะ ที่เป็นเลิศด้านคุณธรรมและปฏิบัติงานได้จริง โครงการนี้ได้ประสานความร่วมมือกับ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จ.ชลบุรี วิทยาลัยการอาชีพแกลง จ.ระยอง ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ ที่เน้นปลูกฝังด้านคุณธรรมและจริยธรรม ควบคู่กับการเรียนวิชาการปัจจุบันได้รับนักเรียนรุ่นที่ 6 จำนวน 9 คน

    

  • เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น การใช้งามเว็บไซต์นี้ เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้บริษัทใช้คุกกี้และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม
    นโยบายการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล   นโยบายการใช้คุกกี้