ข่าวประชาสัมพันธ์

รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณโรงงานอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำต้นแบบ

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด โดยนายกิตติวัตร โสมวดี รองผู้จัดการบริหารโรงงานส่วนผลิตผงซักฟอก ตัวแทนบริษัทฯ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณโรงงานอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำต้นแบบ 30 แห่ง จากนางสาวสุมน สุเมธเชิงปรัชญา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมเมืองและสังคมคาร์บอนต่ำ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในโครงการโรงงานอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำต้นแบบ ขยายผลการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ เพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก ลดภาวะโลกร้อนในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก ประจำปี 2563 เพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานแถลงผลสำเร็จของโครงการฯ และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ  ในวันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 9:30-13:00 ณ ห้องอินฟินิตี้ บอลรูม โรงแรมพูลแมน พัทยา จี จังหวัดชลบุรี

  • เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น การใช้งามเว็บไซต์นี้ เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้บริษัทใช้คุกกี้และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม
    นโยบายการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล   นโยบายการใช้คุกกี้