ข่าวประชาสัมพันธ์

Moral Business Forum 2020

ศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) จัดงาน  “Moral Business Forum 2020 “ สนับสนุนโดยสสส.และมูลนิธิหัวใจอาสา ประกาศเกียรติคุณมอบโล่ให้กับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 50 องค์กร จากจำนวน 500 องค์กร เพื่อส่งเสริมยกย่ององค์กรที่มีการบริหารจัดการที่มีธรรมมาภิบาล โดย คุณบุญฤทธิ์ มหามนตรีได้ร่วมงานในช่วง Moral Business Talk และคุณชาติ จันทร์วิจิตร รับมอบโล่องค์กรคุณธรรมต้นแบบจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายอิทธิพล คุณปลื้ม เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็น ทารา แกรนด์ ลาดพร้าว

  • เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น การใช้งามเว็บไซต์นี้ เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้บริษัทใช้คุกกี้และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม
    นโยบายการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล   นโยบายการใช้คุกกี้