ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงงานสีขาว

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับใบรับรองมาตรฐานการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (มยส.) โดยนายวิสิษฎ์ พวงเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ ตำบลแสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
หลักการได้รับใบรับรองมาตรฐานคือ การที่บริษัทได้มีแผนงานกิจกรรมการตรวจสารเสพติดให้กับพนักงาน มีการให้โอกาสพนักงานได้บำบัด และมีการรณรงค์พร้อมให้ความรู้ให้ความรู้พิษภัยของยาเสพติด เป็นต้น บริษัทฯผ่านการประเมินจาก 4 ส่วนงาน คือ กรมการปกครองอำเภอศรีราชา สวัสดิการคุ้มครองแรงงาน ส่วนงานสาธารณสุขเทศบาลแหลมฉบัง และตำรวจ ตาม 6 ข้อกำหนดหลัก คือ การบริหารจัดการ คณะทำงาน การประกาศ ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ต่อต้าน และให้ความรู้ ซึ่งใบรับรองจะมีอายุ 3 ปี

  • เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น การใช้งามเว็บไซต์นี้ เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้บริษัทใช้คุกกี้และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม
    นโยบายการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล   นโยบายการใช้คุกกี้