ข่าวประชาสัมพันธ์

LION Oral Health Award 2019

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 คุณบุญฤทธิ์ มหามนตรี ประธานบริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัดเป็นประธานมอบรางวัล “ไลอ้อน เพื่อสุขภาพช่องปาก ประจำปี 2562” เพื่อเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นด้านทันตสาธารสุขและสร้างเสริมสุขภาพ โดยมี นพ.มงคล ณ สงขลา ทพญ.ปิยะดา สมประเสริฐ ทพญ.จันทนา อึ้งชูศักดิ์ และ Mr.Go Ichitani ร่วมแสดงความยินดีซึ่งในปีนี้มีผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมด 3 รางวัลได้แก่

รางวัลที่ 1  โครงการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ในโครงการยิ้มสวยเสียงใสโดยทพญ. ปองใจ วิรารัตน์  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

รางวัลที่ 2
การพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy) และพฤติกรรมสุขภาพประชาชนเพื่อสกัดกั้นกลุ่มโรค NCD โดย ทพ. ธิติพันธุ์ อวนมินทร์์  โรงพยาบาลแม่ใจ จ. พะเยา

รางวัลที่ 3
โครงการ “เด็กน้ำโสมฟันสวย” โดย น.ส. จุติมา ดอกไม้พวง โรงพยาบาลน้ำโสม จ. อุดรธานี

 

  • เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น การใช้งามเว็บไซต์นี้ เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้บริษัทใช้คุกกี้และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม
    นโยบายการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล   นโยบายการใช้คุกกี้