ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินกิจการครบรอบ 50 ปี

“ไลอ้อน ประเทศไทย” ฉลองครบรอบ 50 ปี มุ่งสู่ 100 ปี ที่มั่นคงและเป็นสุข
นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จากัด จัดงาน “50 สู่ 100 ปี ที่มั่นคงและเป็นสุข” เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบ 50 ปี ไลอ้อน ประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเครือสหพัฒน์ รวมทั้งพันธมิตรทางธุรกิจจากประเทศญี่ปุ่นและภูมิภาคเอเชีย อาทิ ดร.อิซูโอะ ฮามะ (ที่ 4 จากขวา) ประธานบริษัทไลอ้อน คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น และนายซาดาโยชิ ฟูจิชิเงะ (ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการบริษัท ไลอ้อน คอร์เปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น มาร่วมแสดงความยินดีกับความสาเร็จพร้อมมอบกาลังใจให้ บริษัท ไลอ้อน ประเทศไทย ที่มุ่งดาเนินธุรกิจคู่คุณธรรม ก้าวสู่ 100 ปีอย่างมั่นคงและเป็นสุข โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงงานไลอ้อน สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา