ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบของที่ระลึกครบรอบการทำงาน

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด มอบของที่ระลึกครบรอบการทำงาน 10 ปี 20 ปี 30 ปี 40 ปี 50 ปี เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พนักงานที่ทำงานกับบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์และทุ่มเทความสามารถมาเป็นเวลานาน โดยคุณบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์ มอบของที่ระลึกแก่คุณบุญฤทธิ์ มหามนตรี ประธานกรรมการ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จากัด ในวาระเป็นผู้ทำงานครบรอบ 50 ปี 

  • เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น การใช้งามเว็บไซต์นี้ เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้บริษัทใช้คุกกี้และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม
    นโยบายการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล   นโยบายการใช้คุกกี้