ข่าวประชาสัมพันธ์

LION Oral Health Promotion and Prevention Project

โครงการ  LION Oral Health Promotion and Prevention หนึ่งในโครงการประชารัฐเครือสหพัฒน์  ป็นโครงการส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปากเพื่อให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีตั้งแต่เกิดจวบจนสูงวัย   เพราะสุขภาพช่องปากเป็นประตูสู่สุขภาพร่างกาย  เพื่อยิ้มสวย พูดชัด เคี้ยวอร่อย สมองดี ชีวิมีสุข ไลอ้อนทำเวิร์คชอปอบรมการดูแลสุขอนามัยช่องปากแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดดอกไม้  เขตยานนาวา 2 รอบๆละ  30 คน

โครงการประชารัฐเครือสหพัฒน์มี  11 โครงการ  เป็นโครงการที่ส่งเสริมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา วัฒนธรรม สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาล ที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ชมงานเกิดแนวคิดในการสร้างสรรค์โครงการที่เป็นประโยชน์กับประเทศต่อไป  ซึ่งได้จัดขึ้นภายในงานสหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 22  ไบเทค บางนา

  • เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น การใช้งามเว็บไซต์นี้ เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้บริษัทใช้คุกกี้และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม
    นโยบายการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล   นโยบายการใช้คุกกี้