ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมป้องกันและดูแลสุขภาพช่องปาก


เครือสหพัฒน์เพื่อสังคม ประชารัฐร่วมใจ โดยบริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด  ร่วมกับร้านค้าและหน่วยงานรัฐ สร้างสุขภาวะช่องปากที่ดีให้กับเด็ก และคนในชุมชน  เพื่อสร้างต้นแบบ ในการขยายเครือข่ายแนวคิดให้กับร้านค้า Partnershop เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง  โดยได้จัดกิจกรรมร่วมกับห้าง ส.ทวีภัณฑ์สโตร์ ซุปเปอร์เซฟ จ.เลย และบิ๊กกิม ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ จ.เลย

 

  • เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น การใช้งามเว็บไซต์นี้ เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้บริษัทใช้คุกกี้และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม
    นโยบายการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล   นโยบายการใช้คุกกี้