ข่าวประชาสัมพันธ์

ไลอ้อนเพื่อสุขภาพช่องปาก

นายชาติ จันทร์วิจิตร  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด เป็นประธานมอบรางวัล  “ไลอ้อนเพื่อสุขภาพช่องปาก ประจำปี 2560” เพื่อเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นด้านทันตสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพช่องปากของคนไทย ซึ่งผู้ได้รับรางวัลในปีนี้ ได้แก่
นางสาวฮามีละ  มุสิกสิน ชนะเลิศอันดับ 1 จากผลงานเรื่อง “ชุมชนตอหลังรวมพลังเพื่อหนูน้อยฟันดีด้วยวิถีชุมชน”
ทพ.พูลพฤกษ์ โสภารัตน์  รองชนะเลิศอันดับ 1  จากผลงานเรื่อง “การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุวัยพึ่งพิง (ติดบ้านติดเตียง)”
นางอมรรัตน์  เอมอาจ  รองชนะเลิศอันดับ 1  จากผลงานเรื่อง “ตำบลวัดแก้วเข้มแข็ง ครอบครัวผูกพัน เด็กเล็กฟันดี” และ
นางฉลวย ศิริกุลพันธ์ รองชนะเลิศอันดับ 2  จากผลงานเรื่อง “ก่อร่างสร้างเครือข่าย เด็กปงป่าหวายฟันดี ชุมชนนี้ออกแบบได้”

โดยมี นายโทรุ มิกามิ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด และ ผศ.ดร.ทพ.ณัฐวุธ แก้วสุทธา  ประธานชมรมทันตสาธารณสุขแห่งประเทศไทย และ ทพญ.จันทนา อึ้งชูศักดิ์  ประธานคณะกรรมการพิจารณารางวัลไลอ้อนเพื่อสุขภาพช่องปาก ร่วมแสดงความยินดี ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ จ.นครปฐม

  • เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น การใช้งามเว็บไซต์นี้ เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้บริษัทใช้คุกกี้และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม
    นโยบายการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล   นโยบายการใช้คุกกี้