ข่าวประชาสัมพันธ์

เครือสหพัฒน์ สานพลังภาครัฐ และชุมขน จัดงาน เครือสหพัฒน์ ประชารัฐร่วมใจ

โครงการเกษตรพอเพียงดร.เทียมโชควัฒนา สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชารัฐ " เครือสหพัฒน์ ประชารัฐร่วมใจ " มีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ตัวแทนจากชุมชน นักเรียน นักศึกษา และประชนชนที่สนใจ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นการแสดงพลังความร่วมมือระหว่าภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ตามแนวคิดประชารัฐ 


นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์ กล่าวว่า เครือสหพัฒน์ได้ตอบสนองนโยบายประชารัฐของรัฐบาลที่ต้องการขับเคลื่อนประเทศให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยได้สนับสนุนให้บริษัทในเครือจัดทำโครงการประชารัฐด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ และประชารัฐเพื่อสังคม ซึ่งปัจจุบันมีโครงการที่ดำเนินการจนประสบความสำเร็จแล้วหลายโครงการ จึงได้ริเริ่มจัดงาน "เครือสหพัฒน์ ประชารัฐร่วมใจ" ขึ้น โดยนำผลงานต่างๆ จากโครงการประชารัฐในเครือสหพัฒน์มาจัดแสดงให้ผู้สนใจได้มาศึกษาวิธีคิดและรายละเอียดการดำเนินงาน เพื่อนำไปต่อยอดในการพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยจัดงานขึ้น ตั้งแต่ เวลา 9.30 – 16.00 น. ณ. โครงการเกษตรพอเพียง ดร.เทียม โชควัฒนา ซึ่งตั้งอยู่ภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ จังหวัดลำพูน 


ในงานมีการจัดแสดง นิทรรศการที่น่าสนใจ ได้แก่ โครงการเกษตรพอเพียง , โครงการสถานศึกษาต้นแบบ , โครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยมะเร็งเต้านมเพื่อชุมชน , โครงการสีสันแห่งชีวิตใหม่ , ผู้หญิงคิดบวก ,โครงการเย็บถุงผ้ามูลนิธิพระดาบสช่วยลดโลกร้อน , โครงการ Science On Mobile , โครงการสานพลังประชารัฐ พัฒนาความรู้ สู่เส้นทางสายวิชาชีพ , โครงการชีวมวลสร้างพลังงาน สานพลังประชารัฐ และ โครงการส่งเสริมความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น Security by Secom เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าเกษตร และการนำเสนอ นวัตกรรมที่น่าสนใจจาก วิทยาลัยเทคนิคลำพูน . 

cr .: อานนท์ บุญมาตุ้ย
http://region3.prd.go.th/ct/news/viewnews.php?ID=171117123532

  • เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น การใช้งามเว็บไซต์นี้ เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้บริษัทใช้คุกกี้และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม
    นโยบายการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล   นโยบายการใช้คุกกี้