ข่าวประชาสัมพันธ์

ไลปอนเอฟ ปลูกต้นกล้า เพิ่มป่าใหญ่

ผลิตภัณฑ์ไลปอนเอฟ สูตรอนามัย / ไลปอน กลิ่นชามะนาว ได้ผ่านการรับรองและได้รับอนุญาตให้ใช้สัญลักษณ์ฉลากลดโลกร้อนจากองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  ซึ่งไลปอนเอฟ สูตรอนามัย และ ไลปอน กลิ่นชามะนาว สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 3,460 ตันต่อปี หรือ เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 4,290 ต้น  ไลปอนเอฟจึงได้มีแผนการรณรงค์ให้ผู้บริโภคได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และได้ร่วมกับมูลนิธิกองทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย  กองทัพบก  กรมป่าไม้ และหน่วยงานภาครัฐในอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมปลูกป่าภายใต้ชื่อโครงการ “ปลูกต้นกล้า เพิ่มป่าใหญ่”  ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลาดังนี้

  • ช่วงแรก ทำการปลูกในวันที่ 17 ธันวาคม 2559  จำนวน 2,200 ต้น
  • ช่วงสอง ทำการปลูกในวันที่ 22 กรกฎาคม 2560  จำนวน 2,200 ต้น

  • เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น การใช้งามเว็บไซต์นี้ เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้บริษัทใช้คุกกี้และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม
    นโยบายการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล   นโยบายการใช้คุกกี้