ข่าวประชาสัมพันธ์

September
29
2019
Big Cleaning Day ฟื้นฟูภัยน้ำท่วมหลังน้ำลด

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

September
19
2019
โครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน)

September
12
2019
โรงงานสีขาว

รับรองมาตรฐานการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (มยส.)

August
23
2019
นักบริหารดีเด่นแห่งปีและรางวัลองค์กรดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2562

มูลนิธิเพื่อสังคมไทย จัดทำโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประกาศเกียรติคุณรางวัล “นักบริหารดีเด่นและสตรีตัวอย่างแห่งปี”

August
20
2019
สมทบทุนก่อสร้างอาคารศูนย์เวชศาสต์การกีฬาและเวชศาสตร์ฟื้นฟู

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์

July
9
2019
Healthy Life, Healthy World

พัฒนาสินค้าใหม่ มุ่งเน้นการสร้างสุขภาวะที่ดีให้แก่ประชาชนและสิ่งแวดล้อม

July
8
2019
พิธีเปิดงาน สหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 23 (Saha Group Fair)

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีเปิดงานสหกรุ๊ปแฟร์

May
31
2019
งานประกวดนวัตกรรรมเครือสหพัฒน์ประจำปี 2562

รอบตัดสิน ณ ห้องพุทธรักษา ชั้น 6 บริษัทไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด (มหาชน)

March
1
2019
พิธีมอบของที่ระลึกครบรอบการทำงาน

เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พนักงานที่ทำงานกับบริษัทฯ