News

ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน ประจำปี 2563

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด โดยนายปฤณ  เนียมสกุล  Energy Senior Staff ตัวแทนบริษัทฯ รับมอบประกาศนียบัตร ในการเข้าร่วมโครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2563  จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 12:00-18:00 น. ณ ห้องเมย์แฟร์แกรนด์บอลรูม ชั้น 11  โรงแรมเดอะเบอร์ เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ