News

ตู้พระโพธิสัตว์

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน ด้วยการจัดทำตู้ปันสุข ที่ใช้ชื่อว่า “ตู้พระโพธิสัตว์” พนักงานและผู้มีน้ำใจแบ่งปันจะช่วยกันนำอาหาร ของใช้มาใส่ตู้เพื่อแบ่งปันให้กับคนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 อาทิ อาหารสด อาหารแห้ง ข้าวสาร น้ำดื่ม ขนมขบเคี้ยว แปรงสีฟัน ยาสีฟัน แป้ง สบู่ ผงซักฟอก หนังสือธรรมะ เป็นต้น โดยตู้พระโพธิสัตว์ ได้จัดตั้งอยู่ 3 จุด คือ หน้าบริษัทไลอ้อน ถนนพระราม 3 กรุงเทพฯ ใกล้กับป้อมรักษาความปลอดภัย และไลอ้อนศรีราชา อีก 2 จุด ที่โรงอาหาร และหน้าร้าน Love & Care

“คนไทยไม่ทิ้งกัน....ร่วมเป็นผู้ให้และผู้รับ”