News

สมทบทุนก่อสร้างอาคารศูนย์เวชศาสต์การกีฬาและเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ผู้บริหารไลอ้อนร่วมกับผู้บริหารเครือฯสหพัฒนฯ  และมูลนิธิดร.เทียม  โชควัฒนา  บริจาคเงิน13 ล้านบาทสมทบทุนโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เวชศาสต์การกีฬาและเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.เจริญกรุงประชารักษ์เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์  วันอังคาร  ที่ 6 สิงหาคม  2562