News

Saha Group Fair Trade Export Exhibition #22nd

22 nd  Saha Group Fair Trade Export Exhibition
Place: Bitec  bangna  Hall 98 – 100  28 June – 1 july 2018

LION ธุรกิจคู่คุณธรรม  Business with Ethics  บูธไลอ้อน ตามรอยพ่อ  “ขาดทุนคือกำไร”   ( Our loss is our gain.) ด้วยหลักการนี้  หากเราดูแลทุกข์สุขของพนักงาน  ผลิตสินค้าและบริการโดยมุ่งประโยชน์ของผู้บริโภคและสังคมอย่างแท้จริง  พนักงานก็มีใจทุ่มเททำงาน  ผู้บริโภคก็เลือกใช้สินค้าเรา สังคมก็ศรัทธาเรา สิ่งเหล่านี้คือ  การขาดทุนย้อนกลับมาสร้างกำไรในภายหลัง