News

โครงการจิตแจ่มใส ใจอาสาทำความสะอาดวัดเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 พนักงานไลอ้อนร่วมกันทำความสะอาดวัดพระประทานพร อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี