News

โครงการจิตแจ่มใส ใจอาสาไลอ้อน ทำความสะอาดวัด


เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 พนักงานไลอ้อนร่วมกันทำความสะอาด ณ วัดพิบูลสัณหธรรม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี