News

ไลอ้อนสัมมนาหัวข้อ บริษัทจดทะเบียนกับงานประชารัฐเพื่อสังคม

นายแพทย์มงคล ณ สงขลา กรรมการบริษัทไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ในนามผู้บริหารเครือสหพัฒน์ร่วมเวทีสัมมนาหัวข้อ "บริษัทจดทะเบียนกับงานประชารัฐเพื่อสังคม" เป็นบริษัทที่ดำเนินโครงการช่วยเหลือสังคมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสังคมในเรื่องผู้สูงอายุ คนพิการ และบริษัทไลอ้อนได้นำเสนอโครงการ 80/28 (Oral Health Promotion & Prevention) ในงานสานพลังบริษัทจดทะเบียนเพื่อสังคมไทยยั่งยืน วันศุกร์ ที่ 29 ก.ย 2560 ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย