News

Soft Opening of Green Building

ตามที่บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด  มีนโยบายขยายกำลังการผลิตผงซักฟอกและน้ำยาซักล้าง  จึงได้ดำเนินการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ขึ้น ณ พื้นที่สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ภายใต้แนวคิดการออกแบบ ECO design โดยมีกระบวนการผลิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ส่งเสริมสุขภาวะพนักงานตามแนวคิดของสวนอุตสาหกรรมฯ  ด้วยแนวคิดการออกแบบและระบบการผลิตดังกล่าว โรงงานใหม่นี้จึงได้ชื่อว่า “Green Building”  และในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 ได้มีการเปิดให้ผู้มีเกียรติได้เยี่ยมชม “Green Building”   ทั้งนี้  Dr. Itsuo Hama, President of LION Corporation มาร่วมยินดี   และ กล่าวต้อนรับ โดยกรรมการผู้จัดการ คุณชาติ จันทร์วิจิตร