News

May
21
2020
ตู้พระโพธิสัตว์

“คนไทยไม่ทิ้งกัน....ร่วมเป็นผู้ให้และผู้รับ”

May
12
2020
ไลอ้อน เดินหน้าสู้โควิด-19

มอบผลิตภัณฑ์คิเรอิคิเรอิ มูลค่า 696,000 บาท ให้ศาลยุติธรรม

April
7
2020
ไลอ้อน มอบกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19

บริจาคเงิน 4.1 ล้าน พร้อมผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแก่โรงพยาบาล 8 แห่ง

December
16
2019
รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานและสิ่งประดิษฐ์เวทีระดับนานาชาติ

ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานและสิ่งประดิษฐ์เวทีระดับนานาชาติในงาน Seoul International Invention Fair (SIIF 2019) ณ กรุงโซล

December
16
2019
งานครบรอบ 10 ปี มูลนิธิสัมมาชีพ

คุณบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา คุณอุตมะ จุลมณี และแขกร่วมงาน เยี่ยมชมบูธจัดแสดงประชาสัมพันธ์โครงการประชารัฐเครือสหพัฒน์ฯร่วมใจ

September
29
2019
Big Cleaning Day ฟื้นฟูภัยน้ำท่วมหลังน้ำลด

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

September
19
2019
โครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน)

September
12
2019
โรงงานสีขาว

รับรองมาตรฐานการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (มยส.)

August
23
2019
นักบริหารดีเด่นแห่งปีและรางวัลองค์กรดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2562

มูลนิธิเพื่อสังคมไทย จัดทำโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประกาศเกียรติคุณรางวัล “นักบริหารดีเด่นและสตรีตัวอย่างแห่งปี”

August
20
2019
สมทบทุนก่อสร้างอาคารศูนย์เวชศาสต์การกีฬาและเวชศาสตร์ฟื้นฟู

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์