Certificate

ISO Certificate

ISO9001 Certification Thai Version ISO9001 Certification English Version
ISO14001 Certification Thai Version ISO14001 Certification English Version
ISO45001 Certification Thai Version ISO45001 Certification English Version
ISO17025 Certification Thai Version ISO17025 Certification English Version

 

CAC Certificate

CAC Certificate

 

GMP Certificate

GMP Certificate Thai Version GMP Certificate English Version

 

 

Green Industry Certificate

 

Green Industry Level 4 Certificate (507)
Green Industry Level 4 Certificate (602)

 

Eco Factory Certificate

 

Eco factory Certificate (507)
Eco factory Certificate (602)

 

ใบรับรองเครดิตการผลิตพลังงานหมุนเวียน โดยรับรองสิทธิในการเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

 

Renewable Energy Certificate : REC (507)
Renewable Energy Certificate : REC (602)

Carbon Footprint for Organization (CFO)

                       

                        Carbon Footprint for Organization (CFO)

Carbon Footprint Reduction Label

 Lipon -Lemon Dishwashing Liquid Refill 500 ml.

 

Carbon Footprint Label

 Lipon Lemon Dishwashing Liquid Refill 500 ml.
 Lipon-F Dishwashing Liquid ( Bergamot ) Refill 500 ml.
 Lipon-F Dishwashing Liquid Refill 850 ml.

 

 Lipon Lemon Tea Dishwashing Liquid Refill 500 ml.
 Pro Dishwashing Liquid with Lemon Juice Refill 400 ml.
 Pao Silver Nano Expert Detergent 800 g.

 

Halal Certificate

Halal Certificate (507) Thai Version Halal Certificate (507) English Version
Halal Certificate (602) Thai Version Halal Certificate (602) English Version

 

Green Label Certificate

Green Label Certificate

  • เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น การใช้งามเว็บไซต์นี้ เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้บริษัทใช้คุกกี้และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม
    นโยบายการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล   นโยบายการใช้คุกกี้