ร่วมงานกับเรา

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคที่คำนึงถึงผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ผลิตผงซักฟอกรายแรกที่ได้รับมาตรฐาน ISO9001 ต้องการรับผู้ร่วมงานในตำแหน่ง ดังนี้ เอกสารประกอบการสมัครงาน ประวัติส่วนตัว (resume) รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป สำเนาหลักฐานทางการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานด้วยตัวเอง หรือส่งเอกสารสมัครงานมาที

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลธุรการ

666 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

สมัครงาน

โทรศัพท์ : 022940191 ต่อ 145 (คุณฉัตรศิริ)

โทรสาร : 022944365

*** หากโทรศัพท์ติดต่อเข้ามา จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลธุรการ สำนักงานศรีราชา

602 หมู่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20280

สมัครงาน

โทรศัพท์ : 03876308090

โทรสาร : 038481035

E-Mail : srchr@lion.co.th

Job Position

Qualification

 • Thai nationality, age not over 35 years old
 • Bachelor’s Degree or higher of Science in Polymer, Technology Packaging, or any  related field
 • At least  2 years experiences in packaging development,   research & development , laboratory practice in FMCG business  will be advantage.
 • Good knowledge in polymer technology, polymer science research and Packaging development.
 • Computer literacy with good command of English .
 • Exact, efficient in analysis, communication, coordination and computer
 • Good attitude, creativity.

 

Principle Duties  & Responsibilities

 • Responsible for effective R&D planning and operation
 • Evaluate and conduct test to determine package effectiveness
 • Handle raw material analysis and evaluation.
 • Research ,develop , modify, analyze , evaluate and analyses  test  report for the package  prototype and existence  for a range of  products as assigned.
 • Liaise with internal and external parties such as marketing , production division and suppliers

Principle Duties  & Responsibilities (URGENT REQUIRED)

 • รับผิดชอบการวางแผนพัฒนาสินค้าใหม่ร่วมกับฝ่ายต่างๆ
 • วางแผนงานด้าน communication ร่วมกับ Agency
 • ควบคุมและวางแผนการใช้งบประมาณด้านการตลาด / Media ของผลิตภัณฑ์
 • และติดตามความก้าวหน้าของงานนั้นๆ
 • วางแผนด้านการตลาด  กลยุทธ์ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์
 • รับผิดชอบเป้าหมายขาย
 • เจรจาประสานงานกับหน่วยงานทั้งในและนอกองค์กร

Qualification

 • ชาย/หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี / โท  สาขาการตลาด/ บริหารธุรกิจ /นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานทั้ง above the line และ below the line  ในธุรกิจ FMCG  2– 3 ปี
 • มีความรู้ด้านการวางแผนการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด
 • ทักษะการเจรจา การนำเสนอ การคิดเชิงกลยุทธ์ 
 • ทักษะภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์
 • ความรู้ด้านการวางแผนสื่อโฆษณาและกลยุทธ์
 • ทัศนคติเชิงบวก มีความคิดสร้างสรรค์ 

Principle Duties  & Responsibilities

 • ดูแลบริหารงานวิจัยตลาด  วิเคราะห์ข้อมูลวิจัยตลาด และประมวลผลข้อมูลวิจัย
 • ควบคุมงานสนาม 

 

Qualification

 • สัญชาติไทย  อายุ  23-28  ปี  
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป  สาขาการสถิติ/วิจัยตลาด/สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการงานวิจัยตลาด  0-2  ปี ขึ้นไป   
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี /ทัศคติเชิงบวก /มีทักษะการวิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์
 • ขยัน อดทน  มีความรอบคอบ และความรับผิดดชอบในการทำงาน
 • สามารถใช้โปรแกรม Excel และ SPSS ได้
 • สามารถลงพื้นที่ต่างจังหวัดได้

Principle Duties  & Responsibilities

 • ช่วยงานผู้จัดการ (สายงานการตลาด) ด้านการพัฒนาและงานวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ
 • ติดต่อและดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องด้านธุรกิจการตลาด  
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Qualification

 • ชาย /หญิง  สัญชาติไทย  อายุ  22-35  ปี  
 • วุฒิการศึกษาระดับ  ปริญญาตรี  สาขา การคลาด  เศรษฐศาสตร์ สถิติ   วิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสคร์บัณฑิต    
 • มีประสบการณ์ งานวิเคราะห์ข้อมูล และงานเอกสาร รวมทั้งการประสานงานภายในและภายนอกองค์กร
 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ การสืบค้นหาข้อมูล และการคิดวิเคราะห์
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office – Excel ดี
 • ทัศนคติเชิงบวก  ความใส่ใจในรายละเอียด และการทำงานเชิงรุก

Principle Duties  & Responsibilities

 • ออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิต
 • ออกแบบวางแผนการทดลองในขั้นตอนการผลิต
 • ช่วยเหลือ ตรวจสอบ วิเคราะห์สาเหตุและการปรับปรุงแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต 

Qualification

 • ปริญญาตรี วิศวกรรม / อุตสาหการ / เคมี
 • ทักษะคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ
 • มีทักษะการสื่อสาร ประสานงาน
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
Principle Duties & Responsibilities Contributing to and developing oversea sales and marketing plan including strategies within the budget Analyzing and monitoring the market, including competitors and customers Attending and organizing sales promotional events and exhibitions Qualification Thai nationality, age 26-35 years old Bachelor's degree or higher in Marketing and Sales,Business Administration majoring in International Marketing / International Trade At least 2 years experiences in Marketing / Trade or International Business Computer literacy with good command of English Highly responsible, self - motivation , strong marketing sense and good analytical skill. Strong negotiation skills and communication skill and target oriented.

Principle Duties  & Responsibilities 

 • ตรวจวัดประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในโรงงาน เช่น แสงสว่าง,เครื่องจักร,ไอน้ำ,ลมอัด ฯลฯ
 • หาแนวทางปรับปรุงแก้ไขระบบ,กระบวนการ,เครื่องจักร เพื่อลดการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน
 • จัดทารายงานการอนุรักษ์พลังงาน ให้เป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด

Qualification

 • เพศ ชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี วิศวกรรม ไฟฟ้า /พลังงาน/เคมี
 • ทักษะคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษดี
 • มีทักษะการสื่อสาร ประสานงาน
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

Principle Duties  & Responsibilities

 • Able to work in Cambodia 25 days per month.
 • To work closely with distributor in Cambodia and our marketing team to sell and market product to the shopping mall, retail shop and upcountry area.
 • Analyze sales data and work to expand the sales
 • Analyze market and competition.
 • Regularly field visit to gain market insight and know in store execution and advise room for improvement.
 • Other reports & tasks to be assigned by marketing.

Qualification

 • Cambodian or Thai National,Male,age over 30 year old.
 • Minimum Bachelor's degree
 • At least 5 years experiences in sales job,retaii business or marketing.
 • good command of English (both written and verbal),ability in khmer language is aplus but not necessary
 • Have service mind,good presentation and negotiation skills.
 • Computer literacy (Microsoft Office)

Principle Duties  & Responsibilities

 • ดูแลบุตรของพนักงานตามหลักการล้ยงดูเด็กก่อนวัยเรียน

Qualification

 • สัญชาติไทย  อายุ  18  ปี  ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช./ปวส. ทุกสาขา
 •  มีประสบการณ์การเลี้ยงเด็กก่อนปฐมวัย (6 เดือน – 3ขวบ ) 
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ใจเย็น ยิ้มแย้มแจ่มใส และรักเด็ก

Principle Duties  & Responsibilities

 • ร่วมวางแผนการจัดการกำลังคน และการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร( รายเดือน / รายไตรมาศ / รายปี ) 
 • ดูแลด้านการสรรหา และว่าจ้างพนักงานSubcontractor และพนักงานบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและทันต่อความต้องการของหน่วยงานและองค์กร
 • ดูแล ปรับปรุงข้อมูลในWebsite สมัครงานให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันเสมอ
 • ดูแลติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในการรับสมัครงาน ลงประกาศ อัพเดทตำแหน่งงาน ติดต่อคัดรายชื่อผู้สมัครงานตามแหล่งงานต่างๆ อาทิ กรมจัดหางาน  และ Jobfair 
 • นัดหมายการสัมภาษณ์งานและทำการสัมภาษณ์งานเบื้องต้น จัดทำสัญญาจ้าง เอกสารเข้างานของพนักงาน ตลอดจนปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 
 • สรุปผลการสัมภาษณ์ การสรรหา ว่าจ้าง และการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมาย
 • พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือการสรรหาและคัดเลือกให้มีประสิทธิภาพ 

Qualification

 • ปริญญาตรี  บริหารทรัพยากรบุคคล , จิตวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย - หญิง อายุตั้งแต่  27 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์งานด้านการสรรหาและว่าจ้างอย่างน้อย 3 ปี และหากมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาบุคลากร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทักษะการสื่อสาร มีจิตบริการ และ มีมนุษยสัมพันธ์และมีอัธยาศัยที่ดี
 • ทำงานประจำพื้นที่ศรีราชา  จังหวัดชลบุรี สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา

Principle Duties  & Responsibilities

 • วางแผนงานซ่อมบารุงระบบเครื่องมือวัด/ควบคุมกระบวนการผลิต และระบบวาล์วควบคุม 
 • ควบคุมการดำเนินงานสอบเทียบเครื่องมือวัดตาม Preventive Maintenance ให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐาน 
 • วางแผนและควบคุมค่าใช้จ่ายงานสอบเทียบ/งานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือวัด
 • ตรวจสอบระบบเครื่องมือวัด/ควบคุมกระบวนการผลิต และระบบวาล์วควบคุม 
 • ตรวจสอบงานสอบเทียบเครื่องมือวัด,PMและจัดทำ Calibration Report ตามมาตรฐานที่กำหหนด
 • ติดตามและควบคุมค่าใช้จ่ายงานสอบเทียบ/งานซ่อมบำรุง เครื่องมือ และอุปกรณ์
 • ให้คำปรึกษางานสอบเทียบ

Qualification

 • เพศ ชาย 
 • ปริญญาตรี วิศวกรรม เครื่องมือวัด (Instrument)
 • ทักษะคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษดี
 • มีทักษะการสื่อสาร ประสานงาน
 • สามารถทางานภายใต้ความกดดันได้

Principle Duties  & Responsibilities

 • ปริญญาตรี  วิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล พลังงาน  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย – หญิง อายุตั้งแต่ 23– 30 ปี
 • ทักษะการวางแผนและการแก้ไขปัญหา มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนา

Qualification

 • วางแผนและบริหารงานด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักร งานติดตั้งระบบไฟฟ้า
 • ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบระบบการบำรุงรักษาเครื่องจักร เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของสายการผลิต 
 • วิเคราะห์ปัญหา การซ่อมเครื่องจักร เพื่อสนับสนุนให้การซ่อมบำรุงรักษา เครื่องจักรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 • จัดเตรียมเอกสาร บันทึกข้อมูลการใช้พลังาน การวิเคราะห์การใช้พลังงาน และรายงานเกี่ยวกับพลังงาน ส่งกรมอนุรักษ์พลังงาน พร้อมนำเสนอมาตราการอนุรักษ์พลังงาน
 • ทำงานประจำพื้นที่ศรีราชา  จังหวัดชลบุรี สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ศรีราชา

Principle Duties  & Responsibilities

 • จัดทำเอกสารรับ-จ่าย เงินสด/ธนาคาร เงินเดือนสวัสดิการ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
 • รับ-จ่ายเงินสด ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวัน
 • บริหารเงินสดให้เพียงพอเหมาะสม
 • ติดตามการเครียร์เงินทดลองจ่ายจากหน่วยงานต่างๆ
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ

Qualification

 • เพศหญิง
 • ปริญาตรี สาขาบัญชี / การเงิน
 • ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 
 • มีทักษะการสื่อสาร ประสานงาน
 • สามารถทางานภายใต้ความกดดันได้

Principle Duties  & Responsibilities

 • วางแผนและควบคุมการผลิต กำลังคน  เครื่องจักร ให้เป็นไปตามเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา พร้อมวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับการผลิต
 • วิเคราะห์ผลการดำเนินงานการผลิตทั้งในด้านปริมาณ คุณภาพ ต้นทุน ปัญหา และการแก้ไข ปรับปรุง เพื่อให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องตามกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการที่กำหนดไว้ เพื่อผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน  ระบบคุณภาพ ISO 9001, 14001 และ GMP , Halal  และ ปลอดภัย ถูกต้องตามกฎหมาย
 • ให้คำปรึกษาแนะนำและแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาสินค้าและกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า ให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละกลุ่มลูกค้า ตลอดจนเพิ่มศักยภาพในการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

Qualification

 • ปริญญาตรี  วิศวกรรม / วิทยาศาสตร์ เคมี  การจัดการอุตสาหกรรม  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย – หญิง อายุตั้งแต่  30– 35 ปี
 • มีประสบการณ์งานด้านการบริหารการผลิตอย่างน้อย 5 ปี และหากมีประสบการณ์ด้านการจัดการโรงงานประเภท สินค้าอุปโภคและบริโภค จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทักษะความเป็นผู้นำ  และการวางแผนและการแก้ไขปัญหา มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนา
 • ทำงานประจำพื้นที่ศรีราชา  จังหวัดชลบุรี สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ศรีราชา

Principle Duties  & Responsibilities

 • ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • ดูเเลวางแผนกำลังคนในการผลิตให้เหมาะสมกับเป้าการผลิต
 • ตรวจสอบ ดูเเลการผลิตให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับหมอบหมาย

Qualification

 • เพศ ชาย/ หญิง
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมี / อุตสาหการ
 • ทักษะคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ
 • มีทักษะความเป็นผู้นำ
 • ไม่สูบบุหรี่
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

Principle Duties  & Responsibilities

 • ปฏิบัติงานในสายการผลิต ตามไลน์การผลิตต่างๆ

Qualification

 • ปวช-ปวส. สาขาช่าง ทุกสาขา 
  เพศ ชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป 

Principle Duties  & Responsibilities

 • ดำเนินการตรวจสอบทางด้านประกันคุณของวัตถุดิบ/สินค้าประเภทต่างๆให้ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด

Qualification

 • เพศหญิง 
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ระดับ ปวส.สาขาพาณิชย์ทุกสาขา